• יניב אור

טעינת פקודות נפוצות ל-history של Bash

במהלך העבודה מול פרוייקטים שונים, אני מוצא את עצמי פותח טרמינל Bash ומחפש ב-history (חץ למעלה) פקודות שאני צריך להריץ פעם אחת או מספר פעמים בכל סשן.

אני רוצה אפשרות לכתוב נניח: historyload project1 והסקריפט הזה יטען ל-history פקודות רצויות (מתוך קובץ הגדרות).


אז אחת האפשרויות, לערוך באופן אוטומטי את:

~/.bash_history


הנה סקריפט פשוט שמבצע את זה:


./history_load/historyload.sh:


כרגע, הסקריפט מקבל בשורת ריצה - כארגומנט הראשון - שם של פרויקט שאת הפקודות הנפוצות שלו אנחנו רוצים להעתיק לקובץ bash_history. בתיקיה מקומית בשם bash_history_load אמורים להיות קבצים עם שם הפרויקט. בהמשך, התיקיה הזאת תעבור לצד bash_history, תחת HOME$.


./history_load/bash_history_load/project1:

ונריץ את הסקריפט:


* בהמשך נשכלל את זה, כמובן


*@&* לפתוח Github לפרויקט

*@&* לבדוק אילו פתרונות יש

*@&* לבדוק אילו אפשרויות יש בפקודה history.