• יניב אור

התקנת יותר מתוכנית אחת על AVR ובחירת תוכנית

*@&* לבדוק את האפשרויות שיש. bootloader וכו'.

* https://www.pocketmagic.net/simple-avr-bootloader-tutorial/