• יניב אור

מעבדות סייבר

עודכן: 11 במאי 2020

כאן ארכז את מעבדות הסייבר השונות אותן אני עורך.


מעבדת סייבר - 1

המטרה: לגרום לקורבן להעביר את כל התעבורה שלו - במקום דרך הראוטר - דרך התוקף ובנוסף לכך לערוך את תוכן התעבורה.

כלים: arpspoof, nmap, mitmproxy.


מעבדת סייבר - 2

המטרה: לגרום לקורבן להעביר את כל התעבורה שלו - במקום דרך הראוטר - דרך התוקף ובנוסף להציג על המסך תמונות שעברו בתעבורה הזאת.

הכלים: bettercap, driftnet.


מעבדת סייבר - 3

המטרה: ניתוב התעבורה של קורבן ברשת - במקום דרך הראוטר - דרך התוקף ובנוסף לכך, עריכת התעבורה. בדומה למעבדה 1, בעזרת כלים שונים.

הכלים: bettercap.


מעבדת סייבר - 4

המטרה: פתיחת reverse shell למכשיר אנדרואיד. הכלים: התוכנה metasploit בעזרת msfvenom ו-meterpreter.


עדכונים נוספים, בקרוב...