• יניב אור

ניתוח malware שנכתב ב-JavaScript - וירוס 6

עודכן: 19 במאי 2020

האינדקס לסדרת המאמרים:

ניתוח וירוסים


מתוך אוסף הנוזקות הבא:

https://github.com/HynekPetrak/javascript-malware-collection


תיקיית 2016 בתוכה תיקיה 20160103 - הקובץ

20160103_a2f53e9442f130246f3b05ec505ce528.js


הוירוס כתוב כשורה אחת ארוכה. הפעלתי עליו את התוסף Beautify וזאת התוצאה:

הקוד חתוך למשתנים המכילים מחרוזות קטנות. המשתנה v9 מחבר בין כל החלקים הקטנים והמשתנה u5 הוא הפקודה eval אשר מקבל את v9 ומריץ את הקוד.


אכניס את השורה האחרונה - בה נעשה eval - להערה וכמו כן אוסיף console.log שידפיס את v9.

בצורה הבאה:

הרצתי עם NodeJS וקיבלתי את הקוד הבא:


העתקתי את הקוד שקיבלתי לקובץ חדש והפעלתי עליו Beautify. זאת התוצאה:


בדיקת הוירוס במעבדת cuckoo